Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

Vagnar


Här presenterar vi våra person- och godsvagnar.


Personvagnar

SJ B6 3826

Klassisk förortsvagn som fanns i stort antal.

SJ B6 3828

Klassisk förortsvagn.

SJ B6 3932

Klassisk förortsvagn.

SJ B6 4074

Klassisk förortsvagn.

SJ B13 2834

Klassisk unik förortsvagn.

SJ Bo7 1170

Äldre personboggievagn med träkorg.

SNJ C 23

Äldre 2-axlig personvagn med träkorg.

SNJ C 26

Äldre 2-axlig personvagn med träkorg.

GHB 612

Kort 2-axlig 2:a klassvagn.

SJ C3a 1331

Äldre 2-axlig personvagn med träkorg.

SJ C3c 1444

Äldre 2-axlig personvagn med träkorg.

SJ C3c 2871

Äldre 2-axlig personvagn med träkorg.

SJ CF4 1652

Kombinerad 3:e klass- och resgodsvagn

SJ SV4 256 28

Ångfinka.

SJ SV4 256 29

Ångfinka.

SJ SV4 256 30

Ångfinka.

SJ Q 1276

NJMs personalvagn, tidigare en C3a-vagn.

SJ F5 55026

Resgodsvagn.

SJ F5 55042

Resgodsvagn.


Godsvagnar

SJ Gmh 8220

Täckt vagn, "godsfinka".

SJ Gsh 313 78

Täckt vagn, "godsfinka".

SSnJ Pm 62

Grusvagn.

SSnJ Nm 204

Öppen vagn med "bromshytt".

CHJ I 1002

Öppen flakvagn.

SNJ Q12 500 007

Tankvagn, för oljetransport.

SNJ Q12 500 117

Tankvagn, för oljetransport.

SNJ Q12 500 125

Tankvagn, för oljetransport.

SNJ Q12 500 240

Tankvagn, för oljetransport.