Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SNJ Q12 500 117


SNJ Q12 500 117
Foto: Jonas Sjöberg

Tankvagn från Nynäsbanan byggd av Orenstein & Koppel i Tyskland 1931 med en nitad cistern på 18.98 kubikmeters rymd på konventionellt ramverk. Tomvikten är 11.5 ton. På SNJ fanns 6 vagnar till av liknande typ. Vagnen fick ej SJ signatur 1963, då SNJ modernare tankvagnar fick SJ-signatur. I samband med att SJ införde ett nytt litterasystem 1967 fick vagnen, fortfarande ägd av Nynäs Petroleum och med hemstation Nynäshamn, dock SJ litt Uh 070 3 788-7, men omärktes ej. Vagnen fick sin sista revision i aktiv tjänst i Nynäsgård den 21:a mars 1966. Vagnen var i trafik in på 1970-talet, då den avställdes och senare övertogs av NJM´s föregångare föreningen MaWJ 1.