Nynäshamns Järvägsmuseum

T

Kommande Aktiviteter


Aktuella aktiviteter:

Museivärdskurs: Intresse anmäls till Lars Tehler tel 08-7542434, museet@njm.nu


Aktuella arbetsobjekt:

E 1189 kontaktpersoner Vincent Valanouva 076 - 234 70 09, Anders Öster 08 - 771 26 46, 070-572 53 53
CF4 1652 invändiga arbeten, kontaktperson Anders Öster 08 - 771 26 46, 070-572 53 53
F5 55026 kontaktpersoner Anders Öster 08 - 771 26 46, 070-572 53 53
Spårutläggning och lokhusbygge på norra tomten kontaktpersoner Olof Lindström 08 – 84 74 64