Nynäshamns Järvägsmuseum

T

Kommande Aktiviteter


Aktuella aktiviteter:

Museivärdskurs: Intresse anmäls till Lars Tehler tel 08-754 24 34,
070-455 37 06 eller maila till museet@njm.nu


Aktuella arbetsobjekt:

E 1189 kontaktpersoner Vincent Valanouva 076-234 70 09, Anders Öster
08-771 26 46, 070-572 53 53
Som tidigare berättats kunde inte en körning till julmarknaden 2019 genomföras till följd av brist på tidtabellsutrymme på banan, när ångloket
E 1189 ändå var klart.
 
CF4 1652 invändiga arbeten, kontaktperson Anders Öster 08-771 26 46,
070-572 53 53
För CF4 1658 återstår nitning av ramverket och målning av underredet samt montering av ångrör både under vagnen och i kupéerna. På sikt kommer även fler säten på plasts.
 
F5 55026 kontaktpersoner Anders Öster 08-771 26 46, 070-572 53 53
Taket på F5 55026 har under sommaren fått en första ommålning.
 
Spårutläggning och lokhusbygge på norra tomten kontaktpersoner Olof Lindström 08–84 74 64
Under 2016 restes det drygt 60 meter långa lokskjulet över två nylagda spår på föreningens norra bangård. En dörr för besökare väntar på att monteras. Därefter behövs lämplig belysning för att kunna se detaljer på de fordon som skall visas inne i skjulet. En gångväg fram över spåren har också lagts. Vidare har lokomotorn Z 43 fått en tätning av taket och ommålning. Även personalvagnen och de treB6-vagnarna har fått en nödvändig översyn.