Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

Nynäshamns Järnvägsmuseum


Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum hälsar alla intresserade välkomna att bli medlemmar i föreningen. Vi värdesätter alla som vill stödja föreningen, oavsett om du vill vara aktiv eller passiv medlem.

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften, som från 2021 är 250 kr/år (25 kr/år för familjemedlem på samma adress), på föreningens pg 85 36 30-2. Skriv medlemskap som meddelande, samt ange tydligt namn och adress, samt gärna även tfn-nummer och ev. e-postadress.

Betalas ny medlemsavgift in efter 1 oktober blir du även medlem för nästkommande år!

Som medlem får du närvara på föreningens möten och sammankomster och du får medlemstidningen Nynäståget hemskickad fyra gånger per år, med aktuell information om vad som händer i föreningen, varvat med en del annat läsbart.

Som medlem får du förstås också deltaga aktivt i föreningens verksamhet. Vi kan erbjuda dig en intressant och stimulerande hobby under kamratliga former. Föreningen har en mycket omfattande verksamhet, allt ifrån revision och underhåll av fordon och fastigheter, anordna ångtågsresor, till rent administrativt arbete m.m. Detta gör att vi kan erbjuda något som passar alla oavsett intresse, tidigare erfarenheter och kunskaper.

Vill du veta mer om föreningen är du varmt välkommen att besöka oss i vårt lokstall.