Nynäshamns Järnvägsmuseum

Test

Nynäshamns Järnvägsmuseum


Museets mål är att visa upp ett järnvägsmuseum med tyngdpunkt på Nynäsbanan från banans byggnad fram tills nu samt lokaltrafiken runt Stockholm. Dessutom visas en äldre genuin verkstadsmiljö i lokstallet. Grunden utgörs av Nynäsgårds lokstall i vilket Stockholm-Nynäs järnvägs huvudverkstäder låg, från banans invigning 1901 fram till 1959. Byggnaderna med omkringliggande område är numera byggnadsminnesförklarande av länsstyrelsen i Stockholms län. De främsta anledningarna till byggnadsminnesförklaringen var att lokstallet är det enda av sitt slag i Stockholms län där den ursprungliga verksamheten fortfarande bedrivs, om än i ideell regi. Lokstallsbyggnaden blev klar år 1900, ett år före Nynäsbanans invigning. Troligen är den berömda arkitekten Ferdinand Boberg skapare av lokstallet.

Museet skiljer sig från många andra museer, där man kan se föremålen prydligt uppställda i visningsutrymmen, genom att våra fordon visas i en typisk verkstadsmiljö. En del fordon är färdigrenoverade och används i föreningens trafik, andra är renoveringsobjekt på kort eller lång sikt. Av de museala fordon, som visas på museet, kan nämnas dieselloket SNJ ÄF 10. Det är byggt år 1936 och var Stockholm-Nynäs järnvägs första diesellok. Fyra tankvagnar från 1920-tal till 1950-tal belyser järnvägstransporternas betydelse för Nynäs petroleum i Nynäshamn. Av övriga fordon som visas på museet som har anknytning till Nynäsbanan kan nämnas SJ ångloken litt B och N, diesellok litt T21, diesellokmotor litt Z43 och personvagnar litt Bo6. I museet finns för framtida renovering två tvåaxliga personvagnar från Nynäsbanan byggda på 1900-talets början.

Förutom fordon och byggnader finns på museiområdet en vändskiva och en del skyltar med anknytning till järnvägen liksom en lyktstolpe från SNJ gamla huvudkontor. I vår utställningsvagn finns en fotoutställning, som belyser Nynäsbanans över 100-åriga historia, samt en del föremål från Nynäsbanan.


I utställningsvagnen visas bilder och föremål från Nynäsbanan