Nynäshamns Järvägsmuseum

Styrelsen för NJM


Ordförande:

 Nicklas Larsson


Vice ordförande:

 Jan Mellring


Sekreterare:

 Bo du Rées


Kassör:

 Olof Lindström


Ledamöter:

 Lars Tehler

 Karl Henriksson

 Vincent Valanouva


Suppleanter:

 Glenn Grybb

 Helge Eyser