Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

FöreningshistorikÅr 1972 räddas loket MaWJ 1 från Horndalsbruk och föreningen bildas.

Föreningen bildades redan 1972, och är därmed en av de äldre normalspåriga järnvägsmusieföreningarna i landet. Föreningen bildades ursprungligen för att rädda och sätta i drift det lilla loket Markaryd Weinge Järnväg no 1, MaWJ 1, som några entusiaster hitta vid Horndalsbruk i södra Dalarna. Föreningen döps efter loket till Föreningen MaWJ 1. De första åren höll föreningen till i Stockholm, men 1974 flyttades verksamhet till Nynäshamn då det inte fanns plats i den expanderade storstaden för föreningens verksamhet. Första tiden i Nynäshamn höll vi till vid Lövlunds lokstall i Nynäshamns hamn. Efter flytten till Nynäshamn börja föreningen att inskaffa de första vagnarna. Inriktningen i början var att skapa ett tåg med korta tvåaxliga lokaltågsvagnar i trä från förra sekelskiftet.


Vid Lövlund i Nynäshamn hamn hade föreningen sin hemvist 1974 - 1986

I början av 1980-talet stod det klart att Nynäshamns hamn behövde vårt dåvarande område vid Lövlund till annan verksamhet och föreningen börja se sig om efter en annan plats för sin verksamhet. Snart kom vi att rikta blickarna mot Nynäsbanans forna verkstad vid Nynäsgård vars dåvarande ägare planera att flytta till nyare lokaler. Ett intensivt förhandlingsarbete vidtog. Vi fick i förhandlingarna värdefullt stöd från Nynäshamns kommun som förvärvade fastigheten i februari 1986 och lät föreningen hyra lokstallet med omgivande mark. Ett år efter flytten till Nynäsgård antar föreningen sitt nuvarande namn, Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum. Senare, 1999, fick vi möjlighet att köpa loss fastigheten från kommunen, och blev då ägare till hela fastigheten.


Nynäsbanans gamla verkstad vid Nynäsgård är dagens hemvist för föreningen.

Efter etableringen i Nynäsgårds lokstall föddes tankarna på ett skapa ett arbetslivsmuseum med inriktning på Nynäsbanan och lokaltrafik. Vi lyckas inskaffa flera av de få kvarvarande fordon från Nynäsbanan, bl.a. dieselloket SNJ ÄF 10. När vi övertar fastigheten vid Nynäsgård var lokalerna tämligen nedgångna och ett stort upprustningsarbete sätts igång. År 1994 kan vi så inviga vårt museum och börjar med regelbundna visningar. År 1999 byggnadsminnesmärks lokstallsområdet av Stockholms länsstyrelse.
I samband med firande av 90 års jubileumet av första spadtaget på Nynäsbanan inleds föreningen veterantågstrafik med inlånade SJ A6 1793 från Sveriges Järnvägsmuseum samt trävagnar, till stor del lånade av andra föreningar. För att få tillgång till ett eget kapacitetsstarkt tågsätt till reseverksamheten inskaffas under mitten av 1990-talet ett lite modernare tågsätt av lokaltrafikvagnar i stål från 1930-40-talet, av typ Bo6, Bo13och F5.
I och med att allt fler fordon inskaffats blev det allt trängre på området runt lokstallet och under 2000-talet har föreningen lyckades föreningen förvärva mer mark både söder och norr om den ursprungliga fastigheten. Där pågår nu en utbyggnad av spårområdet.