Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ Gmh 8220


SJ Gmh 8220
Foto: Jonas Sjöberg

Gmh 8220 är tillverkad av Kockums 1886. Det är en standardsgodsfinka av 1884 års typ som tillverkades i ett stort antal till SJ mellan år 1884 - 1898. I litteran Gmh står just m:et för just denna typ (m=mindre). Godsvagnar efter 1898 fick littra Gs, (s=större) Vagnen var också utrustad för hästtransporter, därav bokstaven h sist. Ursprungligen littrerades vagnen G1 men omlittrerades 1921 till Gmh. Den är en av de första vagnrna som föreningen anskaffade.