Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ C3c 2871


SJ C3c 2871
Foto: Jonas Sjöberg

Denna vagn levererades som en kort kombinerad förstaklass och postvagn till Wittsjö Järnväg, som gick mellan Hässleholm och Wittsjö, som AD nr 1 av Ljunggrens Verkstads AB år 1889.

Vid sammanslagningen av WJ (WHJ) och Wittsjö – Markaryds Järnväg till Hässleholm –Markaryds Järnväg (HMJ), år 1900, fick den beteckningen BC 5. År 1929, strax innan järnvägen förstatligades, förlängdes vagnen.

När HMJ förstatligades 1930 fick vagnen litt BC2 nr 2871, litteran ändrades år 1934 till BC3. År 1939 byggdes den om till C3c, omlittering till B3c skedde 1956. Vagnen slopades 1959 för att bli tjänstevagn 649497. 1981 köptes vagnen av Nynäshamns Järnvägsmuseum. Renovering av vagnen är påbörjad.