Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

GHB 612


GHB 612
Foto: Jonas Sjöberg

Föreningens äldsta personvagn är en kort tvåaxlig andraklassvagn, som är byggd år 1887 av Kockums mekaniska verkstad för Göteborg – Hallands Järnväg (GHB). Den ingick i den första leveransen av personvagnar som levererades till GHB och var avsedd för lokaltrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka. Den var inredd med fyra stycken andraklasskupéer, hade elektrisk belysning (ackumulatorström från en tågfinka) och ångvärme. Men vagnen saknade toalett. När GHB förstatligades år 1896 tog SJ över vagnen och gav den littera och nummer B1a 994, år 1907 ändrat till B1b. Vagnen gick kvar på SJ till år 1933 då vagnen avregistrerades. Därefter inköptes vagnen av en privatperson i Målaskog utanför Vislanda i Småland som avlägsnade fjädrar och hjul från vagnen och ställde vagnskorgen på backen och använde den bl.a. som hönshus.

År 1978 fann ett par av föreningens medlemmar vagnskorgen utanför Vislanda och köpte in den från ägaren. Vagnskorgen transporteras till Nynäshamn där ett visst renoveringsarbete påbörjas, bl.a. förses vagnskorgen med lagergafflar och hjulaxlar från en f.d. flakvagn. Snart visade det sig dock att vagnskorgen var så murken att stora delar virket i korgen behövs bytas ut. Detta arbete har dock ingen prioritet. Vagnen får ses som ett eventuellt framtida projekt.