Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ Gsh 313 78


SJ Gsh 313 78
Foto: Jonas Sjöberg

Gsh 31378 är en standardgodsfinka som byggdes i ett stort antal till både SJ och andra järnvägar. Vagnstypen började tillverkas år 1898 och tillverkades ända in på 1930-talet. Först hade typen littera G3, men ändrades år 1922 till Gsh.

Gsh 31378 är byggd av SJs verkstad i Örebro år 1922 i en serie på 41 st. vagnar av denna typ med nummer 31347 - 31388. Vagnen väger 10 ton och får lasta max 16 ton.

Den avfördes som trafikvagn år 1956 och blev tjänstevagn. Den slopades som tjänstevagn 1975 och såldes till en privatperson, som i sin tur sålde vagnen vidare till NJM år 1991. NJM har rustat upp vagnen till trafikvagn och den används idag som förråds och skyddsvagn på flertalet av föreningens resor.