Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SNJ C 23


SNJ C 23
Foto: Jonas Sjöberg

SNJ C 23 levererades av Ljunggrens mekaniska verkstad i Kristianstad med tillverkarnummer 1872 till Nynäsbanan år 1903 för 9 525 kr. Ursprungligen hade den nummer C 16. År 1912 omnumrerades vagnen från nummer 16 till 23.

Vagnen vägde 14 ton, hade ett axelavstånd av 7 meter, längd över buffertarna 12,85 m och rymde 62 st. sittplatser.

SNJ C 23 slopades år 1948 och vagnens korg såldes tillsammans med korgarna från SNJ no 21 och 26 till en privatperson i Stallarholmen, som byggde om dem till sommarstugor. Efter tips kunde NJM spåra upp vagnarna i början av 1990-talet och genom en bytesaffär kunde vagnskorgen SNJ C 23 förvärvas år 1993.

NJM hoppas kunna återställa denna vagn så som den såg ut som tredjeklassvagn på Nynäsbanan.