Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ C3c 1444


SJ C3c 1444
Foto: Jonas Sjöberg

C3-vagnarna var mycket vanliga tvåaxliga vagnar som användes till lokaltrafik. Av bokstaven C kan man se att de var av tredje klass, med oklädda träbänkar. Trean och den efterföljande gemena bokstaven påvisar typen av C-vagn. Nynäsbanan hade flera C-vagnar, men skaffade tidigt boggievagnar, vilka kom att dominera. NJMs vagn på bilden dock kommer ursprungligen från SJ med Littera C3c Nr 1444. Den var tillverkad av Atlas, Stockholm, år 1904. Vagnen är mycket pietetsfullt renoverad av föreningen med sina träbänkar där varannan ribba är av ljust trä och varannan av mörkt.