Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ Bo13 2834


SJ Bo13 2834
Foto: Jonas Sjöberg

I början av 1930-talet levererade Kockums i Malmö 21 st. lokaltågsvagnar litt Co13 (senare ändrat till Bo13) Det var nitade stålboggievagnar med öppna ändplattformar samt mittingång med dubbeldörrar. Vagnen var generationen lokaltågsvagnar som kom före B6-vagnarna, som blev nästa generation förortsvagnar.

NJMs vagn SJ Bo13 2834 är byggd år 1931 av Kockums. Den slopades som trafikvagn 1971, år 1981 tilldelades den tjänstevagnsnumret Qlc 985 0264 och tillfördes Banverket när det bildades. På Banverket byggdes vagnen om till verkstadsvagn.

Föreningen köpte vagnen från Banverket år 1995. NJM arbetar nu med att återställa vagnen till personvagn. När vagnen är färdigrenoverad kommer den utgöra ett trevligt tillskott till vårt trafiktåg, där den kommer gå tillsammans med föreningens B6-vagnar.