Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ Bo7 1170


SJ Bo7 1170
Foto: Jonas Sjöberg

Vagn 1170 byggdes år 1889 av Kockums i Malmö för Göteborg - Hallands Järnväg, som GHJ C 628. Vid leveransen var det en tvåaxlig tredjeklass personvagn.

GHJ ingick som en av flera banor i Västkustbanorna, vilka förstatligades redan 1896. Hos SJ fick vagnen numret 1170 samt litterat C1. 1920 byggdes vagnen om från personvagn till inspektionsvagn litt B7 och 1930 byggdes den om ytterligare, då den förlängdes och försågs med boggier, ny littera blev Bo7. På 1960-talet slopades vagnen och blev bangårdsvagn. Den var i många år uppställd intill växlingstornet på Tomteboda bangård och användes där mest som matsalsvagn för snöröjningspersonal och växlare. 1977 inköptes vagnen av Stockholms Ånglokssällskap, SÅS, som 1984 sålde vagnen vidare till NJM.

Exteriört har vagnen i dag sitt 30-talsutseende, invändigt är den helt tom så när som på två innerväggar, vilka också är från ombyggnaden 1930. Utvändigt är vagnen plåtklädd på trästomme av ek, invändigt är den masonitklädd. Ingen inredning finns bevarad.

Ett påbörjat projekt att bygga om vagnen till serveringsvagn har avbrutits då vagnstommen befunnits vara i mycket dålig kondition.