Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SSnJ Pm 62


SSnJ Pm 62
Foto: Jonas Sjöberg

Grusvagn från Saltsjöbanan (SSnJ) som är byggd av Vagn och Maskinfabrik i Falun år 1904. Denna vagnstyp användes ofta av banavdelningen för att transportera grus till banarbeten, men även andra typer av transporter förekom. När Saltsjöbanan moderniserades år 1976 slopades vagnen och en privatperson i Stockholm tog hand om vagnen. År 1983 köper föreningen i sin tur in vagnen från denna person. Vagnen väntar ännu på att renoveras.