Nynšshamns Jšrvšgsmuseum

NJM's Bulletin


june 30, 2017 12:47pm

SNJ-bilden juli 2017

06172017-07 bild.jpg

Båt Muskö utanför Söderby brygga 2 maj 1959

Fartyget byggt på Eriksbergs varv 1915 med reg.nr. 8369 och hade tidigare hetat Athene och Visingsö. Inköpet gjordes av Nynäshamns Skeppsmäkleri och Speditionskontor, sannolikt år 1950 då det installerades en ny 2-takts 2-cylindrig råoljemotor på 120 hkr tillverkad av Säffle och båten omdöptes samtidigt till Muskö. Klassades för 134 passagerare och avsikten var att med fartyget ombesörja trafiken på södra Muskö sommartid. Delvis ombyggd 1956.1957 övertogs ägandet av moderbolaget SNJ. Sedan Muskötunnelns tillkomst behövdes inte längre båttrafiken och Muskö såldes i maj 1962.

Foto: Gunnar Hedman
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


june 26, 2017 04:03pm

SNJ-bilden juni 2017

06172017-06 bild.jpg

Båt Havsbussen vid Mickrums brygga 24 maj 1959

M/S Havsbussen byggdes år 1938 av båtbyggare Ernst Eriksson i Flottsund, Uppsala och hette tidigare Bellman och Sigtunaturisten II Inköptes hösten 1947. Köpet gjordes av Nynäshamns Skeppsmäkleri och Speditionskontor som döpte om fartyget till Havsbussen och satte det i trafik mellan Söderby brygga och södra Muskö sommartid. Den var klassad för att tas 77 passagerare. 15 oktober 1957 övertogs ägandet av moderbolaget SNJ. Sedan Muskötunnelns tillkomst behövdes inte längre båttrafiken och Havsbussen såldes i maj 1962.

Foto: Bernt Fogelberg
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


may 17, 2017 04:35pm

SNJ-bilden maj 2017

05172017-05 bild.jpg

Båt Mysingen i Nynäshamns hamn

M/S Mabel byggdes år 1883 i Kristinehamn och hade nummer 6456 i fartygsregistret. Hon var på 22.12 ton. Inköptes 1945 av Konsul Algård som döpte om fartyget till Mysingen och satte det i trafik mellan Söderby brygga och Mysingebaden. Trots att den ser liten ut på bilden och i grunden var en lastbåt så klassades den att ta 97 passagerare eftersom den även avsågs som reserv för S/S Elfsnabben. 15 oktober 1947 övertogs trafiken av Nynäsbanan. Köpet gjordes av Nynäshamns Skeppsmäkleri och Speditionskontor men trafiken ombesörjdes av Trafik AB Stockholm-Nynäs (bussbolaget). I köpet ingick fartygen Elfsnabben och Mysingen. Elfsnabben trafikerade Norra Muskö-Söderby brygga. 1957 övertogs ägandet av moderbolaget SNJ. Sedan Muskötunnelns tillkomst 1964 behövdes inte längre båttrafiken på Söderby brygga. M/S Mysingen såldes redan i oktober 1957.

Foto: Arne Sundström
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


april 07, 2017 01:24pm

SNJ-bilden april 2017

04172017-04 bild.jpg

Båt Elfsnabben vid Söderby Brygga

SNJ-koncernen bestod inte bara av t√•g o bussar. √Ąven Fastighetsbolag o Hamnverksamhet ingick. Samt B√•ttrafik. Redan p√• 1920-talet bedrevs s√•dan i blygsam skala p√• sj√∂n Drevviken. Men i slutet av 1930-talet b√∂rjade det i st√∂rre skala med turer fr√•n S√∂derby brygga-Musk√∂.
S/S Elfsnabben byggdes vid G√∂teborgs mekaniska verkstad (nuvarande G√∂taverken) 1899 med tillverkningsnr 273. Ett tidigare namn p√• b√•ten n√§mns som ‚ÄĚElsa‚ÄĚ. Pingsten 1939 gick fartyget f√∂rsta turerna mellan Musk√∂ och S√∂derby brygga. Det √§gdes d√• av en Konsul Alg√•rd. 15 oktober 1947 √∂vertogs trafiken av Nyn√§sbanan. K√∂pet gjordes av Nyn√§shamns Skeppsm√§kleri och Speditionskontor men trafiken ombes√∂rjdes av Trafik AB Stockholm-Nyn√§s (bussbolaget). I k√∂pet ingick fartygen Elfsnabben och Mysingen. Elfsnabben trafikerade Norra Musk√∂-S√∂derby brygga. 1957 √∂vertogs √§gandet av moderbolaget SNJ. Sedan Musk√∂tunnelns tillkomst beh√∂vdes inte l√§ngre b√•ttrafiken och Elfsnabben s√•ldes som sista b√•t i februari 1963.

Foto: Gunnar Hedman
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


march 06, 2017 08:32am

SNJ-bilden mars 2017

03172017-03 bild.jpg

03172017-3b bild.jpg

Första buss nr 7

Bussen tillverkad som LV70 av Volvo 1932 med chassinr 40273, kaross SKV och reg-nr B 6860. Hade 27 sittplatser. Fick 1943 ny kaross och blev ett frambygge. Därför 2 bilder denna månad, före o efter ombyggnaden.
Jag minns den som körde bussen mestadels. Han hette Filip Johansson o bodde i Porthus. Det blev en säregen körställning med växelspaken fortfarande placerad i bakkant av motorhuven. Var förmodligen den enda av de gröna bussarna som ommålades till blå. Bussen såldes vidare den 12 juni 1956 till okänd köpare.

Foto: Gert Ekström
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


february 03, 2017 09:36am

SNJ-bilden februari 2017

02172017-02 bild.jpg

Personvagn 21 eller 22 i början av 1930-talet.

SNJ inköpte totalt bara 6 st 2-axliga personvagnar och av dessa slopades alla utom en 1/11 1948. Vagnarna med litt C4 21-22 köptes från Arlöfs mekaniska verkstad 1903. De omlittererades sedermera till C1. På bilden är Nynäshamns orienteringsklubb på utflykt. Mannen i vit rock hette Hugo Lundberg. De var s k sommarvagnar utan isolering eller värme och med stearinljuslyktor som senare byttes ut mot fotogenlampor. Lösa överdrag av plysch anskaffades så att halva vagnarna kunde användas som 2:a klass vid behov! Visst var väl vagnarna tjusiga? De hade 48 sittplatser vardera. Nr 21 såldes som sommarstuga till Stallarholmen o 22:an skrotades.

Foto: Sotholms Härads Hembygdsförening
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


january 19, 2017 02:02pm

SNJ-bilden januari 2017

01172017-01.jpg

√Ėsmo 1902

Idag exteri√∂rt of√∂r√§ndrad s√• n√§r som p√• ‚ÄĚtornet‚ÄĚ (egentligen trapphuset till √∂verv√•ningen) som man kan se sticka upp mellan skorstenarna. D√§r tillkom 1903 (inf√∂r kungabes√∂ket-Oscar II) en uppf√∂rstorad vagnsgrind. Statligt byggnadsminne sedan 1999. Tidigare bilder publicerade 2012-07. 2014-09.

Foto: Nynäshamns bildarkiv
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


december 05, 2016 11:35am

SNJ-bilden december 2016

12162016-12 bild.jpg

Vagn NN3 nr 201 i Handens grusgrop 1953

√Ėppen flakvagn tillverkad √•r 1906 av Kockums. Ingick i en serie om 20 vagnar med nr 201-220. 2,9 m brett flak med r√∂rstolpar o tr√§l√§mmar. Nr 201-204 hade fr√•n b√∂rjan slutna bromshytter som p√• 1940-talet neds√•gades till 1 m h√∂ga b√•s. En annan egenhet var att n√§r SJ p√• 1940-talet satte nya axelt√§tningar av masonit i lagerboxarna s√• beh√∂ll SNJ sina filtpackningar och m√•ste d√• m√•la boxlocken gula. Skrotnings√•r ok√§nt.

Foto: Erik Sundström
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


november 07, 2016 10:37am

SNJ-bilden november 2016

11162016-11 bild.jpg

Nynäsgård ca 1932

Trångsunds första stationshus (sedermera banvaktsstuga där) verkar just vara åter-uppbyggt. Här med liggande pärlspont i stället för den ursprungliga fiskfällspanelen. Något ställverk finns ännu ej, men när jag tittar med luppen upptäcks en s k ställbock som reglerade semaforerna. Ställverk i Nynäsgård tillkom 1945. Innan dess var det klotväxlar som gällde.

Foto: Nynäshamns bildarkiv
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


october 03, 2016 11:11am

SNJ-bilden oktober 2016

10162016-10 bild.jpg

‚ÄĚBanvaktsstugan‚ÄĚ i Tungelsta 1967

Detta hus var tänkt som lokstall men blev i stället från början tjänstebostad för banmästare o banvakter. När jag kom till Tungelsta 1961 var där banmästarexpedition och bostad för en gammal banarbetare som hette Oskar Andersson (f1891-d1982). På övervåningen fanns då överliggningsrum. Huset revs 1972.

Foto: Västerhaninge hembygdsgille/S111
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


september 05, 2016 04:07pm

SNJ-bilden september 2016

09162016-09 bild.jpg

MaK 500003 ‚ÄĚhalvmiljonen‚ÄĚ p√• v√§ndskivan i L√∂vlund 1956

Efter det att SNJ 11 o 12 tillverkats 1951 så tillverkades detta lok 1953 som kom att bli litt V65 i Tyskland o Danmark samt en del andra länder, med 575 hkr motor o en fjärde axel. Den hyrdes av SNJ vid 2 tillfällen och vid det senare provades det av SJ. Av detta kom SJ:s T2:or (senare omlittererade till T21), dock med en starkare motor på ca 800 hkr. Loket fanns dokumenterat i Mosel 1968, då med solskydd vid fönstren. Loket var svartmålat.
Till vänster på bild ser vi Lokförare Georg Malm (f1904-d1978).

Foto: Stig Eldö
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


july 31, 2016 09:32pm

SNJ-bilden augusti 2016

07162016-08 bild.jpg

Godsvagn litt N1 nr 75 i Stockholm någon gång 1914-1918

Vagnen tillhörde den första serien om 20 st öppna flakvagnar som tillverkades av och inköptes från Södertelge verkstäder redan 1899 och som förmodligen användes redan under byggnadstiden. Här är vagnen lastad med ved. Gick säkert åt till ångloken. Första världskriget rasade ju! Hade nr mellan 51 och 98, dock ej löpande eftersom den totala N1-serien som tillverkades 1899-1902 blandades friskt i nummergivningen. Nr 64 byggdes senare om till ballastplog o nr 91 till snöplog (se bild 2015-12).

Foto: Axel Malmström genom Stockholms Stadsmuseum
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


july 04, 2016 09:42am

SNJ-bilden juli 2016

07162016-07 bild.jpg

Post- och resgodsvagn DFo 2758 på Stockholm C 1956

Byggdes av Arlöfs mekaniska verkstad 1928 och hade hela tiden teakpanel. Vagnen övertogs från SJ 1942, den ägdes egentligen av Postverket. Fick behålla sitt SJ-nummer, men fick SNJ signatur. Gick i regel i Gotlands-expressen. Avställdes i Sveg i början av 1970-talet. Skrotningsår okänt.

Foto: Lennart Welander SJK-F
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


june 01, 2016 11:06am

SNJ-bilden juni 2016

06162016-06 bild.jpg

Nynäs Hafsbad 1920 tal

Liv o r√∂relse p√• plattformen! Stationen hette fram till 1907 Nyn√§s √Ėfre. P√• 1950-talet hade jag sj√§lv n√∂jet att vara biljettf√∂rs√§ljare d√§r en tid. Byggnaden revs 1960. En del av den finns idag i ett fritidshus p√• Yxl√∂ o en av stationsskyltarna finns bevarad p√• hem-bygdsg√•rden i Nyn√§shamn. Sj√§lva h√•llplatsen nedlades 3/5 2008.

Foto: Från Nynäshamns bildarkiv
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk


may 09, 2016 10:32am

SNJ-bilden maj 2016

05162016-05 bild.jpg

SNJ motorlok 11 leveransbild 1951

I början av 1952 levererades den och motorlok 12 från MaK i Kiel. 11:an hade till skillnad från systerloket välvt hyttak Detta p g a att det var första loket i serien och gjordes lite elegantare för att delta på utställningar. Här ser vi loket innan det fick sin blå färg och nummerskylt. Lite olika uppgifter om motorstyrkan har förekommit, 500 eller 575 hkr. Loket skrotades 1969 i Vislanda, då som SJ T31 139. Motorn såldes för stationärt bruk.
Andra bilder på loket har varit införda 2001-10, 2009-09, 2011-05, 2012-06, 2014-06, 2015-08.

Foto: SJK-F
Text: Ingemar Carlsson NJM/SNJk