Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ T21 90 och 108


SJ T21 90
Foto: Jonas Sjöberg

T21 är en fordonstyp som i bortåt 30 års tid var en vanlig syn ute på våra bangårdar och spår. Loktypen användes allt som oftast i tung växlingstjänst och lokalgodståg, men även i tyngre godståg då loken ibland gick multipelkopplade. Mot slutet av sin tjänstgöring användes loket så gott som uteslutande i växlingstjänst.

Anskaffningen av T21:orna till SJ kom till genom att det förelåg ett behov av att ersätta ångloken i växlingstjänst och linjetjänst. NJM köpte båda loken år 2003 då T21-loken slopades ur beredskapslokparken. Loken hämtades från ett lokhus norr om Gävle och därefter påbörjades arbetet med att sätta dem i drift.

T21 90 har under sin tid i tjänst mestadels funnits i Skåne, men har även varit på utflykter i Bergslagen. T21 90 har varit i drift hos NJM men är f.n. avställd med läckande motorfoder. T21 108 har mestadels varit stationerad i Hagalund, men även i Kristinehamn och Bergslagen. Under hemtransporten till Nynäshamn upptäcktes ett par ordentliga hjulplattor och loket har varit avställd i väntan på att få hjulaxlarna omsvarvade.