Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ Zs 75


SJ Zs 75
Foto: Jonas Sjöberg

Denna lokomotor levererades till SJ 1937 från AB Slipmaterial i Västervik och littererade Zs.

1942 omlitterades lokomotorn till Z4 och 1956 till Z49. År 1964 slopades lokomotorn hos SJ och såldes till Försvarets Intendenturverk som använde den bl.a. i Taxinge-Näsby. Kungsörnen AB köpte lokomotorn 1982 för att använda den i växlingen till deras makaronfabrik i Järna. 1988 avställdes lokomotorn, då Kungsörnen hade skaffat annan dragkraft. Efter att ha stått avställd några år så övertogs lokomotorn av föreningen godsmagasinet i Järna, som ställde upp den vid Järnas gamla godsmagasin.

År 2001 kunde Nynäshamns Järnvägsmuseum överta lokomotorn i utbyte mot en ångfinka. Lokomotorn är nu driftsduglig.