Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ Z49 192


SJ Z49 192
Foto: Jonas Sjöberg

Denna lokomotor beställdes ursprungligen av Halmstad - Nässjö Järnväg (HNJ) år 1944. Men innan den han levereras år 1947 förstatligades HNJ och driften togs över av SJ, liksom skedde med många andra järnvägar på den här tiden. Så den kom istället att levereras till SJ där den fick beteckningen Z4 192. Den är tillverkad av AB Slipmaterial-Naxos i Västervik med tillverkarnummer 276 och typbeteckning 15. Lokomotorn ingick i sista serien av lokomotor som kom att levereras från AB Slipmaterial-Naxos i Västervik.

År 1956 ändrades litteran Z4 till Z49, fem år senare, år 1961, sålde SJ lokomotorn till Fagersta bruk AB som gav den nummer 202. År 1968 flyttas lokomotorn till Horndalsverken som tillhörde samma koncern. 1979 läggs Horndalsverken ner och Avesta kommun tar över området, men lokomotorn kom bara att användas sporadiskt efter detta. NJM köpte lokomotorn från Avesta kommun år 1988.

NJM har rustat upp loket och målat om det i SJ:s originalfärg. NJM använder lokomotorn främst till internväxling inom lokstallsområdet.