Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SNJ ÄF 10


SNJ ÄF 10
Foto: Jonas Sjöberg

Nynäsbanan var tidigt ute att titta på alternativ till de i drift dyra ångloken. Redan 1936 inköptes detta motorlok nr 10 från Kockums. Tillverkaren betecknade loket som ett snälltågslok med en största hastighet av 100 km/tim. Ifrån början var loket målat i silver

Den 16 augusti 1939 drabbas ÄF 10 av en våldsam brand som förstör större delen av loket. Men loket sänds åter till Kockums där loket genomgår en totalrenovering. Det blir då målad i rödbrun färg. I samband med en senare revision under 1950-talet kom loket att målas om ånyo. Nu fick loket en mörkblå färg med en smal silverfärgad rand över korgen. Samma mörkblå färg hade även Nynäsbanans diesellok 11 och 12.

År 1963 överfördes loket till SJ i samband med att SNJ förstatligas. På SJ tilldelas loket litt T51 och nummer 140, men någon ommärkning lär aldrig ha hunnits med. Redan ett år senare säljs loket vidare till Saltsjöbanan (SSnJ). På Saltsjöbanan återfår loket sin rödbruna färg och littereras SSnJ Äf 25. I början av 70-talet ställs loket av, men tas åter i tjänst i samband med den stora upprustningen av Saltsjöbanan 1976. I samband med dessa banarbeten skadas ett motordrev och loket ställs åter av Neglinge.

År 1978 säljs loket till dåvarande SWBmf, numera NBVJ, efter en privat insamling till förmån för loket. Till att börja med förvarar NBVJ loket i Stockholmstrakten, men 1984 transporteras loket till NBVJ:s lokstallar i Nora. År 1993 kan så NJM i sin tur köpa loket från NBVJ och loket återvänder till sin ”hemmabana”. Cirkeln har så slutit sig. Vintern 1994 transporteras loket från Nora till Nynäshamn, där en omfattande revision kan påbörjas.