Nynäshamns Järvägsmuseum

SJ N 1169


SJ N 1169
Foto: Ulf Larsson

"N-tankarna" skaffades ursprungligen av SJ för malmtågsväxling år 1900. Man fann snabbt att loktypen var lämplig för tung växling även på andra ställen än på malmbanan och fler lok beställdes. Totalt beställdes 64 lok och samtliga var våtånglok. Åren 1922-1932 inlades överhettare i 44 av loken, som därmed fick nytt littera, Na. Även SNJ hade N-tanklok, men liksom övriga ånglok på SNJ har det hunnit skrotats.

SJ N 1169 är tillverkat av Atlas år 1914, med tillverkarnummer 148. N 1169 erhöll överhettare år 1923 och fick littera Na. Loket kom att tjänstgöra på ett flertal olika platser i landet. Sin sista aktiva tjänstgörning gjorde N 1169 i Västerås och Gävle innan det avställdes som beredskapslok år 1967. Loket slopades år 1973 och såldes sedan år 1975 till Stockholms Ånglokssällskap (SÅS), som efter upprustning använde loket i museitågstrafik bl.a. på Slakthusbanan i Stockholm. SÅS sålde sedan N 1169 till NJM år 1988 efter att loket varit avställt ett antal år p.g.a. dålig tubsats, en ny tubsats finns inköpt och väntar på att sättas i.


N 1169 i Lokstallet
Foto: Jonas Sjöberg