Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ J 1237


SJ J 1237
Foto: Jonas Sjöberg

J-loket var ett medelstort tanklok hos SJ som var avsett för lokaltåg. Det hade innerliggande cylindrar och var överhettat. Axelföljden var 1'C2' och loket blev en framgång hos SJ. Loket byggdes i 46 exemplar. Under andra världskriget försågs några med pansarbeklädnad.

J 1237 är byggt av Motala verkstad år 1914 med tillverkarnummer 533. Det har främst tjänstgjort i femte maskindistriket i norra Norrland, men har tidvis även funnits i Mellansverige. År 1952 inlades en ny ångpanna i loket. Loket slopades kring år 1960 och år 1963 överfördes det till bredskapslokparken. Det ställdes upp i ett beredskaplokhus vid Barkagärdet utanför Falun. I början av 1970-talet stod loket ett tag uppställt utomhus vid Falun. År 1972 drogs det till Hybo för skrotning. Men Järnvägsmuseet övertog loket och deponerade det hos Södra Stambanans Museiförening (numera Nässjö Järnvägs-museum) som sen köpte in loket år 1974. Därifrån köpte NJM loket år 1995. Loket väntar ännu på att sättas i drift.