Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ E 1189


SJ E 1189
Foto: Jonas Sjöberg

E-loket levererades till Statens Järnvägar från 1907 i sammanlagt 133 exemplar. Det var åtta-kopplat med invändiga cylindrar och överhettning. Loket var avsett för person- och godstågstjänst i Norrland och var därför försett med sluten hytt. Loket blev en mycket lyckad konstruktion. Loket var 16650 mm långt och hade 5,2 ton kolförråd samt 14 kubikmeter vattenförråd. Största tillåtna hastighet var 65 km/t.

NJM:s E 1189 levererades från Nydqvist & Holm AB (NOHAB), i Trollhättan år 1914 med tillverkarnummer 1023. Loket byggdes aldrig om med främre löpaxel utan är fortfarande ett rent E-lok. Loket fick ny ångpanna ilagd (typ E/S2) så sent som vid revision ( Klass:1A) i mars 1959 i Tillberga. Pannan är tillverkad vid Motala verkstad och har pannummer 2548. Loket var i tjänst till hösten 1966 och avställdes som beredskapslok för militära ändamål den 3 november 1967. Som beredskapslok hamnade det i ett lokhus vid Vojmån längs Inlandsbanan. Loket hämtades ur skjulet i Vojmån år 1991 till Vännes för att senare transporteras till Grängesberg där det stod till år 1994 då föreningen får loket som deposition från Sveriges Järnvägsmuseum och transporterar loket till Nynäsgård och samma år kan NJM ta loket i drift. År 1998 kunde NJM överta ägandet från Sveriges Järnvägsmuseum genom en bytesaffär.