Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

MaWJ nr 1


Det var kring detta lilla normalspåriga tanklok från Markaryd Weinge Jernväg som de första personerna samlades och bildade den förening som skulle komma att bli föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum. Loket är ett våtånglok med planslider och Walschaerts slidstyrning. Hjulställningen är 1'C.Loket byggdes av Nydqvist & Holm AB (NOHAB) år 1898 med tillverkningsnummer Nohab 513.