SNJ-bilden september 2009

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans ånglok no 1 under tidigt 1900-tal. Osäkerhet råder om vid vilket lokstall loket är fotograferad intill.
Eventuellt är det vid Uppsala, det är i alla fall inte på Nynäsbanan. Loket är byggt av NoH år 1901 inför Nynäsbanans öppnande.
Foto från Nynäshamns bildarkiv.

Har du information eller kommentar till bilden maila gärna till NJM Information

SNJ-bilden, augusti 2009

SNJ-bilden, juli 2009

SNJ-bilden, juni 2009

SNJ-bilden, maj 2009

SNJ-bilden, april 2009

SNJ-bilden, mars 2009

SNJ-bilden, februari 2009

SNJ-bilden, januari 2009

SNJ-bilden, december 2008

SNJ-bilden, november 2008

SNJ-bilden, oktober 2008

SNJ-bilden, september 2008