SNJ-bilden september 2006

Foton ur NJM-bildarkiv

Under byggnadstiden och under de första åren efter öppnandet gick banan på en provisorisk banvall längre till vänster. När den blivande bangården var utfylld och den tidigare havsviken blev nuvarande Svandammen flyttades banan till sitt nuvarande läge på andra sidan dammen. Banan går här på nuvarande Järnvägsgatan, väster om Svandammen (th). Foto från Nynäshamns bildarkiv.

SNJ-bilden, augusti 2006

SNJ-bilden, juli 2006

SNJ-bilden, juni 2006

SNJ-bilden, maj 2006

SNJ-bilden, april 2006

SNJ-bilden, mars 2006

SNJ-bilden, februari 2006

SNJ-bilden, januari 2006

SNJ-bilden, december 2005

SNJ-bilden, november 2005

SNJ-bilden, oktober 2005

SNJ-bilden, september 2005

Mer om SNJ