SNJ-bilden mars 2009

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans motorvagn 8, byggd av Linke-Hofman i Tyskland för Varberg Borås Herrljunga Järnväg (VBHJ) år 1938.
Via SJ köps motorvagnen in av SNJ år 1955. Här är motorvagnen fotograferad vid Nynäshamns station år 1955.
I bakgrunden syns godsmagasinet och färjestationen, t.v syns några av Nynäs typiska tankvagnar. Foto: Stig Eldö, från Sveriges Järnvägsmuseums arkiv.

Har du information eller kommentar till bilden maila gärna till NJM Information

SNJ-bilden, februari 2009

SNJ-bilden, januari 2009

SNJ-bilden, december 2008

SNJ-bilden, november 2008

SNJ-bilden, oktober 2008

SNJ-bilden, september 2008

SNJ-bilden, augusti 2008

SNJ-bilden, juli 2008

SNJ-bilden, juni 2008

SNJ-bilden, maj 2008

SNJ-bilden, april 2008

SNJ-bilden, mars 2008