SNJ-bilden mars 2007

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans motorvagn no 6 vid Nynäsgårds lokstall. Till vänster syns kontorslängan som idag tillhör ett religiöst samfund. Bakom motorvagnen syns NJM:s nuvarande lokstall. Notera takfönstren som tidigare fanns på lokstallet. Motorvagn 6 var byggd av ASEA år 1937 till SJ, där den hette SJ Xo1 5. 1946 kom den till SNJ, den skrotades 1967. Foto i slutet av 1950-talet av Eje Edvinsson.

SNJ-bilden, februari 2007

SNJ-bilden, januari 2007

SNJ-bilden, december 2006

SNJ-bilden, november 2006

SNJ-bilden, oktober 2006

SNJ-bilden, september 2006

SNJ-bilden, augusti 2006

SNJ-bilden, juli 2006

SNJ-bilden, juni 2006

SNJ-bilden, maj 2006

SNJ-bilden, april 2006

SNJ-bilden, mars 2006

Mer om SNJ