SNJ-bilden juni 2009

Foton ur NJM-bildarkiv

Sommarstämning vid Nerdersta hpl år 1973. Då finns fortfarande småbaneidyllen kvar på Nynäsbanan...
Den 15 juni 1980 flyttas hållplatsen 600 meter söder ut och döps om till Krigslida. Foto: Conny Sernfalk.

Har du information eller kommentar till bilden maila gärna till NJM Information

SNJ-bilden, maj 2009

SNJ-bilden, april 2009

SNJ-bilden, mars 2009

SNJ-bilden, februari 2009

SNJ-bilden, januari 2009

SNJ-bilden, december 2008

SNJ-bilden, november 2008

SNJ-bilden, oktober 2008

SNJ-bilden, september 2008

SNJ-bilden, augusti 2008

SNJ-bilden, juli 2008

SNJ-bilden, juni 2008