SNJ-bilden juni 2006

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsgårds lokstallsområde 1978/79. På bilden syns bakom vändskivan mycket av det som idag inte finns kvar. Spåren rakt fram leder till den gamla vagnverkstaden som nu är riven, till höger därom kontors- och förrådsbyggnaden som numera är ombyggd till en samlingssal för en religiös församling. Bakom fotografen ligger lokstallet som NJM huserar i idag. Foto: Göran Enqvist.

SNJ-bilden, maj 2006

SNJ-bilden, april 2006

SNJ-bilden, mars 2006

SNJ-bilden, februari 2006

SNJ-bilden, januari 2006

SNJ-bilden, december 2005

SNJ-bilden, november 2005

SNJ-bilden, oktober 2005

SNJ-bilden, september 2005

SNJ-bilden, augusti 2005

SNJ-bilden, juli 2005

SNJ-bilden, juni 2005

Mer om SNJ