SNJ-bilden februari 2010

Foton ur NJM-bildarkiv

Norra infarten till Nynäsgård, foto taget från Kullstabron, med semafor och Kullsta banvaktstuga till höger.
Detta är banvaktstugans andra placering. Innan Kullstabron byggdes låg banvaktstugan med långsidan mot banan.
Idag tillhör banvaktstugan SNJ kamratförening. NJM brukar låna stugan regelbundet för att hålla föreningens års- och höstmöten i den.
Foto från Nynäshamns bildarkiv.

Har du information eller kommentar till bilden maila gärna till NJM Information

SNJ-bilden, januari 2010

SNJ-bilden, december 2009

SNJ-bilden, november 2009

SNJ-bilden, oktober 2009

SNJ-bilden, september 2009

SNJ-bilden, augusti 2009

SNJ-bilden, juli 2009

SNJ-bilden, juni 2009

SNJ-bilden, maj 2009

SNJ-bilden, april 2009

SNJ-bilden, mars 2009

SNJ-bilden, februari 2009