SNJ-bilden augusti 2009

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans motorvagn no 9 ankommer söderifrån till Tungelsta station år 1960, efter motorvagnen kommer en Cox-vagn och därefter en Bo6-vagn.
Foto: Stig Eldö, från Sveriges Järnvägsmuseums arkiv.

Har du information eller kommentar till bilden maila gärna till NJM Information

SNJ-bilden, juli 2009

SNJ-bilden, juni 2009

SNJ-bilden, maj 2009

SNJ-bilden, april 2009

SNJ-bilden, mars 2009

SNJ-bilden, februari 2009

SNJ-bilden, januari 2009

SNJ-bilden, december 2008

SNJ-bilden, november 2008

SNJ-bilden, oktober 2008

SNJ-bilden, september 2008

SNJ-bilden, augusti 2008